Nieuws

Kan een precaire bezetting vanuit het oogpunt van de bodembestemming overal in Brussel plaatsvinden (bijvoorbeeld om de reden dat deze tijdelijk zou zijn)?

> Lees verder

In welk(e) concrete gebied(en) is precaire bezetting mogelijk?

> Lees verder

Volstaat het in acht nemen van de bestemming van het gebied automatisch om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen?

> Lees verder

Is een precaire bezetting (bijvoorbeeld voor huisvesting) daadwerkelijk mogelijk in een woongebied als het niet gaat om een woning in de traditionele betekenis?

> Lees verder

Komen in de gebieden alleen de activiteiten waarvoor ze bestemd zijn?

> Lees verder

Kan een bezetting voor huisvestingsdoeleinden plaatsvinden buiten een woongebied? En zo ja, waar?

> Lees verder

Is een bezetting voor culturele of artistieke doeleinden mogelijk buiten een gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten? En zo ja, waar?

> Lees verder

Is het mogelijk een handelszaak (tijdelijke handelszaak – bijvoorbeeld een pop-up store of table d’hôte) te vestigen buiten een lint voor handelskernen? En zo ja, waar?

> Lees verder

Zijn er nog meer ‘flexibele toepassingen’ in de bodembestemmingen mogelijk?

> Lees verder

Betekent het precaire of tijdelijke karakter dat de bezetting vrijgesteld is van de regels voor ruimtelijke ordening en stedenbouw?

> Lees verder