Onze missie

Het Loket wordt ondersteund door twee gewestelijke instellingen die actief zijn op het gebied van het beheer van tijdelijke gebruiken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: citydev.brussels en perspective.brussels. Hun opdracht bestaat erin tijdelijke gebruiken te stimuleren en projecten aan te moedigen die bijdragen tot de sociaal-economische, sociale, culturele en ecologische transitie. Hierdoor kunnen mogelijkheden ontstaan en kunnen, voorafgaand aan meer permanente projecten, de eerste hefbomen voor stedelijke revitalisering op lokale schaal worden aangereikt.

Tijdelijke gebruiken zijn een belangrijke hefboom voor gebieds ontwikkeling. Het biedt de mogelijkheid om stedelijke programmering en sociale of ondernemingsprojecten te testen, om te experimenteren met praktijken en gebruik, om een lokale dynamiek op gang te brengen en te ondersteunen, en om banden te smeden binnen een wijk.

Het doel van het Guichet is al deze mooie initiatieven aan te moedigen door steun en een structurerend kader te bieden.

Onze activiteiten

De loket voor tijdelijke gebruik vergemakkelijkt de toegang tot informatie over tijdelijke bewoning, bouwt geleidelijk expertise op en biedt begeleiding aan elke persoon met een project of eigenaar van een locatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Twee regionale overheidsinstanties zitten achter dit initiatief

De Tijdelijke Bewonersdesk wordt gecoördineerd door twee gewestelijke overheidsinstanties. Hoewel deze samenwerking de uitvoering van de verschillende taken van het loket mogelijk maakt, heeft elk van de instanties een eigen rol.

  • citydev.brussels staat in voor het operationele gedeelte en beheert dus het fysieke loket van tijdelijke bezettingen, dat een ruimte is voor expertise en acties. Dankzij haar kennis van de Brusselse vastgoed- en grondbehoeften en haar expertise in de ontwikkeling van grote openbare vastgoedprojecten treedt haar toegewijde team op als facilitator van tijdelijke bezetting. Citydev is de contactpersoon voor binnenkomende aanvragen en ondersteunt personen met een project en eigenaren van een locatie, zowel publiek als privaat, door een matchmakingproces te organiseren.
  • perspective.brussels is verantwoordelijk voor het prospectieve en strategische aspect, het stuurt het digitale loket van tijdelijk gebruik. Dankzij zijn multidisciplinaire expertise op het gebied van territoriale ontwikkeling leidt zijn team regionale uitwisselingen en een netwerk van actoren in tijdelijke bezetting. Het is ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen en communiceren van kennis over “tijdelijk gebruik”-thema’s, onder meer via een gewestelijke website die alle informatie centraliseert en beschikbaar stelt betreffende tijdelijke gebruiken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.