Onze missie

Het Loket Tijdelijk Gebruik wordt ondersteund door twee gewestelijke instellingen: citydev.brussels en perspective.brussels.

Hun opdracht bestaat erin tijdelijk gebruik te stimuleren en projecten aan te moedigen die bijdragen tot de sociaal-economische, sociale, culturele en ecologische transitie.

Tijdelijk gebruik is een belangrijke hefboom voor territoriale ontwikkeling. Het biedt de mogelijkheid om stedelijke programmering en sociale of ondernemingsprojecten te testen, om te experimenteren met praktijken en gebruik, om een lokale dynamiek op gang te brengen en te ondersteunen, en om banden te smeden binnen een wijk.

Gezien het positieve effect dat tijdelijk gebruik kan hebben op de ontwikkeling en werking van het Gewest, is het doel van het loket om de toegang tot informatie te vereenvoudigen en een leidraad te bieden aan alle projectdragers. Het biedt ondersteuning en faciliteert het proces voor alle geïnteresseerde private of publieke actoren: gebruikers, coördinatoren of eigenaars die een project voor tijdelijk gebruik willen opstarten. Het loket speelt dankzij verschillende acties een rol van:

Facilitator

  • Tijdelijk gebruik promoten door praktische informatie aan te bieden die toegankelijk is via onze toolbox, artikelen te publiceren over de huidige ontwikkelingen rond tijdelijk gebruik en een aantal punten te belichten waarmee rekening moet worden gehouden voordat een woning beschikbaar wordt gesteld voor tijdelijk gebruik.
  • Ondersteuning bij aanvragen en offertes via de formulieren op de website, om waar mogelijk een projectdrager te koppelen aan een beheerder of eigenaar van een beschikbare ruimte.

Expertisecentrum

  • De inventaris van onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen aanwenden voor het tijdelijk gebruik (TG);
  • De tools en de documenten in de toolbox uitbreiden;
  • Territoriale analyses en specifieke studies lanceren om een beter inzicht te krijgen in de dynamiek en behoeften van TG en om de ontwikkeling ervan te ondersteunen.

Verbindende factor en ambassadeur

  • Alle lopende projecten in kaart brengen en hun individuele identiteit promoten;
  • Het netwerk ontwikkelen met de actoren en partners van het TG in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op internationaal vlak, en zich verenigen rond gemeenschappelijke thema’s;
  • Promotie van het TG en het loket bij eigenaars en nieuwe partners.

Onze werking

Het Loket Tijdelijk Gebruik wordt gecoördineerd door twee gewestelijke overheidsinstellingen. Dankzij deze samenwerking kunnen de verschillende taken van het loket succesvol worden uitgevoerd, maar elke instelling speelt daarbij een aparte rol.

  • citydev.brussels is verantwoordelijk voor het operationele aspect van het Loket Tijdelijk Gebruik. Dankzij zijn kennis van de Brusselse vastgoed- en grondbehoeften en zijn expertise in de ontwikkeling van grote openbare vastgoedprojecten, treedt zijn toegewijde team strategisch op als een operationele facilitator van tijdelijk gebruik. Citydev is het openbare contactpunt voor binnenkomende aanvragen en ondersteunt, in lijn met de visie van het loket, publieke en private projectdragers en eigenaars in hun inspanningen, wat kan leiden tot matchmaking.
  • perspective.brussels is verantwoordelijk voor het strategische aspect van het Loket Tijdelijk Gebruik. Als expertisecentrum voor ontwikkeling bouwt Perspective de kennis en strategieën op die nodig zijn om tijdelijk gebruik te stimuleren, een netwerk van actoren onderhouden dat de uitwisseling van goede praktijken en steun voor gedeelde uitdagingen mogelijk maakt, en communiceren met belanghebbenden voor een optimale dynamiek in het Brussels Gewest.