Bent u op zoek naar financiering?

Hier volgt een overzicht van mogelijkheden en ideeën voor middelen, steun of financiering.

Het loket tijdelijk gebruik beschikt over financieringsmogelijkheden naast de diensten die ze aanbiedt. Deze instrumenten worden momenteel ontwikkeld en zullen in de loop van 2023 worden gelanceerd. Volg ons nieuws om meer te weten te komen over de lancering van deze hulpmiddelen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er verschillende mogelijkheden van financiering en steun.

De overheidsinstanties

Met de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989 ontstonden vier entiteiten, waarvan de bevoegdheden verder evolueerden bij de daaropvolgende grondwetsherzieningen.

Samengevat:

 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het grondgebied (economie, wegen, ruimtelijke ordening), maar recentelijk ook voor alle beleidsmaatregelen inzake werkgelegenheid.
 • De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) beheert tweetalige persoonsgebonden materie op het domein gezondheids- en sociaal (OCMW’s, ziekenhuizen, sociale bijstand, gezondheidsbevordering, enz.).
 • De Franse Gemeenschapscommissie of ‘Commission communautaire française’ (COCOF) beheert de Franstalige persoonsgebonden materie en cultuur (met uitzondering van de instellingen die federaal zijn gebleven, zoals BOZAR of het Museum voor Natuurwetenschappen). De commissie beschikt over een decreetbevoegdheid die voortvloeit uit een hervorming waarbij bepaalde bevoegdheden van de federatie Wallonië-Brussel tussen Brussel en Wallonië zijn verdeeld.
 • De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) beheert de Nederlandstalige persoonsgebonden materie.. De commissie beschikt niet over decreetbevoegdheden, aangezien haar bevoegdheden die van de Vlaamse Gemeenschap aanvullen.
 • Deze verschillende overheidsinstellingen kunnen projecten steunen, afhankelijk van de activiteiten en het doelpubliek

Ondersteuning voor het opzetten van een activiteit

Als u een tijdelijk gebruik wilt gebruiken om een bedrijf te beginnen, is het de moeite waard na te gaan welke steun hiervoor beschikbaar is.

 • Brussel Economie en Werkgelegenheid ondersteunt het opstarten en uitrusten van verenigingen of bedrijven via verschillende vormen van financiering, meestal via projectoproepen.
 • Met het oog op duurzaamheid kan finance&invest.brussels helpen vanaf het begin van een activiteit, door de lancering van het project te financieren via haar dochteronderneming Brusoc.
 • hub.brussels biedt gratis ondersteuning bij het opstarten van een bedrijf, zowel voor juridische en stedenbouwkundige aspecten als voor sectorale netwerken.
 • De lokale economieloketten (LEL) bieden ook gratis ondersteuning bij het starten van een bedrijf.
 • Wat aanwerving betreft, zijn er verschillende mogelijkheden via Actiris en JobYourself (een samenwerkingsverband van activiteiten waarbij een dienst of product gedurende 18 maanden kan worden getest). Tegelijkertijd kunnen OCMW’s onder bepaalde voorwaarden personeel ter beschikking stellen in ruil voor een mogelijke bijdrage en met het oog op professionele integratie.
 • visit.brussels communiceert alle evenementen door die in het Brussels Gewest worden georganiseerd, van kortstondige tot structurele.

Steun voor de oprichting van een bedrijfsactiviteit

Voor accommodatie op langere termijn bieden de regionale Business Centres en citydev.brussels verschillende mogelijkheden, van co-working spaces tot casco-werkplaatsen en kantoren. De Inventimmo database van citydev.brussels geeft de beschikbare huurwoningen door.

Ook voor logistiek en opslagruimte biedt de haven van Brussel mogelijkheden.

Als u een project hebt met een sociaal oogmerk, is het de moeite waard een mogelijke vrijstelling van onroerendgoedbelasting te overwegen. Dit is een belangrijke hefboom bij het zoeken naar een locatie voor dit soort projecten.

Andere mogelijkheden van ondersteuning

Naast overheidsinstanties kunnen ook andere actoren uw project ondersteunen.

 • De Koning Boudewijnstichting lanceert regelmatig oproepen voor projecten ter ondersteuning van sociale acties.
 • Organisaties zoals de Nationale Loterij, Rotary of Lions Clubs International financieren ook projecten, afhankelijk van hun doelstellingen en oproepen tot het indienen van projecten.
 • Les Maisons culturelles ondersteunen bepaalde projecten op het grondgebied van de stad Brussel.

Deze lijst is niet volledig. Er zijn tal van mogelijkheden voor steun en financiering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Contact