Ons team

Alexandra Ergo

Alexandra heeft een masterdiploma in meertalige communicatie. Na een carrière in de privésector, vervoegde ze in 2020 de cel tijdelijke gebruiksbestemmingen van citydev.brussels als administratief assistente en verantwoordelijke van de sites voor tijdelijke gebruiksbestemming.

Didier Ledocte

Didier is stedenbouwkundige van opleiding en gepassioneerd milieukundige. Hij heeft vijftien jaar ervaring in het gewestelijke en gemeentelijke ambtenarenapparaat, met name op de afdeling gemengde projecten van citydev.brussels. Hij coördineert de cel tijdelijke gebruiksbestemmingen van citydev.brussels, binnen het departement strategie en ontwikkelingsondersteuning.

Gaëlle Bourdon

Gaëlle is landschapsarchitect van opleiding en heeft 12 jaar ervaring in de gewestelijke en gemeentelijke overheidsdiensten. Zij werkte in de afdeling gemengde projecten van citydev.brussels vooraleer ze de cel tijdelijke gebruiksbestemmingen van dezelfde instelling vervoegde.

Giel Vanhoutte

Giel is stedenbouwkundige en vervoegde perspective.brussels in 2022. Hij is verantwoordelijk voor de uitwerking van Richtplannen van Aanleg en werkt rond thema tijdelijk gebruik.

Guillaume Szpirer

Guillaume is architect van opleiding. Tijdens zijn studies raakte hij gepassioneerd door tijdelijk gebruik, met name na het organiseren van de Nuit des Architectes, een kortstondig evenement in een leegstaand gebouw. Hij vervoegde de cel tijdelijke gebruiksbestemmingen van citydev.brussels in 2020.

Sophie Cottier

Sophie is architect en stedenbouwkundige en vervoegde perspective.brussels in 2022. Zij is verantwoordelijk voor de uitwerking van Richtplannen van Aanleg en werkt rond het thema tijdelijk gebruik.

Luana Berthelot

Luana heeft een masterdiploma in cultureel management en haar thesis ging over het beheer van tijdelijke bewoning. Het was dit praktische onderzoek dat haar ertoe bracht om in 2023 aan de slag te gaan bij het loket Tijdelijke gebruik van citydev.brussels.