Ik heb een plek

Wij zijn er om u te helpen uw ruimte beschikbaar te stellen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt veel leegstaande gebouwen en terreinen. Maar er zijn ook tal van projecten die wachten om zich te ontvouwen.

Door initiatiefnemers een geschikte locatie te bieden, is tijdelijk gebruik een hefboom voor stedelijke ontwikkeling, ten voordele van de burgers. Tegelijkertijd helpt het om leegstand en kraken van leegstaande gebouwen tegen te gaan.
Als u als eigenaar toestaat dat initiatiefnemers uw eigendom tijdelijk in gebruik nemen, maakt u het mogelijk dat belangrijke (economische, sociale, culturele, sportieve…) initiatieven worden gelanceerd. En je draagt bij aan het creëren van een sociale band in een buurt.
Afhankelijk van de omvang van uw pand kan het de moeite waard zijn om een beroep te doen op een beheerder die het dagelijks beheer voor zijn rekening neemt, optreedt als een echte sociale controleur en garant staat voor de veiligheid ervan. Wij kunnen u begeleiden bij het beschikbaar stellen van uw eigendom via een beheerder.

Ik wil graag een ruimte aanbieden

Ik wil graag een ruimte aanbieden

Wij kunnen u helpen een bewoner voor uw pand te vinden.

Op basis van de door u verstrekte informatie sturen wij u projecten die voor u interessant kunnen zijn.

Formulier

Heeft u aan alles gedacht?

Bezit u een ruimte (gebouw of grond) die tijdelijk kan worden gebruikt?

Hier is een stappenplan dat u kan helpen met de verschillende stadia van de uitvoering ervan.

Stappenplan

Informatie

Heeft u een idee maar nog veel vragen? Wat zijn uw rechten en plichten als eigenaar of verantwoordelijke van een beschikbare ruimte? Waar moet u op letten als u een ruimte tijdelijk laat gebruiken? Waar te beginnen en hoe het project uit te voeren? Hoe zou een contract eruit kunnen zien? Wie zijn de nuttige contacten?

Onze bibliotheek kan u helpen antwoorden te vinden op uw vragen.

Bibliotheek