Juridische vermeldingenGebruiksvoorwaarden

De informatie op deze website wordt verstrekt door perspective.brussels en citydev.brussels die samen het Loket Tijdelijk Gebruik vormen.

Toegang tot de informatie op deze website is gratis, maar impliceert kennis en aanvaarding van de onderstaande voorwaarden.

 

Privacy

Het beleid van het Loket van Tijdelijk Gebruik met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kan worden ingekeken via de vertrouwelijkheidsverklaring.

 

Gebruik van de informatie op de website

De informatie op deze website en toepassingen van het Loket van Tijdelijk Gebruik is van algemene aard.

De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. Indien u persoonlijk of specifiek advies nodig hebt, moet u altijd de bevoegde diensten raadplegen.

De links naar wetgeving gepubliceerd in de “bibliotheek” hebben als enige rechtsgeldigheid.

Het Loket van Tijdelijk Gebruik stelt alles in het werk om volledige, correcte, afdoende en actuele informatie te verstrekken. De informatie op deze website kan evenwel ongewild onvolledig en/of onjuist zijn. Indien de verstrekte informatie fouten bevat, niet meer beschikbaar of niet langer actueel is, doen we er alles aan om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Fouten mogen uiteraard steeds aan ons worden gemeld.

Het Loket van Tijdelijk Gebruik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit de raadpleging of het gebruik, ongeacht de manier waarop dat gebeurt, van de inhoud van deze website en toepassingen.

De inhoud van de website (met inbegrip van hyperlinks) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of mededeling worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

 

Verwijzingen en links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar websites en/of pagina’s van derden. Het Loket van Tijdelijk Gebruik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze websites en/of pagina’s van derden. Het Loket van Tijdelijk Gebruik is in geen geval aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van die websites, de inhoud of het privacybeleid van een website waarnaar een link op de website van de Het Loket van Tijdelijk Gebruik zou verwijzen. Bovendien zijn er geen rechten aan informatie van derden verbonden.

De toevoeging van hyperlinks naar een of meer andere websites, met inbegrip van de links op die websites, betekent geenszins dat er sprake is van enige associatie, partnerschap, connectie met of goedkeuring van de instellingen die deze websites aanbieden.

 

Cookies

De website van het Loket Tijdelijk Gebruik kan gebruikmaken van “cookies”. Een “cookie” is een klein bestand, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat door de internetserver naar het cookiebestand van de webbrowser op de harde schijf van een computer wordt gestuurd. Deze cookies stellen ons in staat om het gedrag van gebruikers beter te begrijpen, laten zien welke delen van onze website het meest bezocht worden, vergemakkelijken en meten de effectiviteit van internetzoekopdrachten.

 

Auteursrecht (Creative Commons-0 licentie)

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website vrij van rechten. Ze kan onvoorwaardelijk worden hergebruikt voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden. Het Loket van Tijdelijk Gebruik raadt wel aan om de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden.

Het hergebruik van multimediamateriaal (foto’ s, afbeeldingen, geluid, video’ s enz.), met inbegrip van de inhoud die in downloadbare documenten staat (brochures, enz.), is altijd onderworpen aan voorafgaande goedkeuring.