Bibliotheek

Onze bibliotheek bevat een reeks documenten die u in verschillende fasen van uw project kunnen helpen, of u nu eigenaar of persoon met een project bent: een standaardovereenkomst, een bezettingsovereenkomst, studies om u bij uw project te begeleiden en meer.

U vindt er ook een juridische en praktische gids over tijdelijke invulling: een verzameling van 186 vragen en antwoorden.

Gids

document

Juridische en praktische gids

Het doel van deze studie was een beter inzicht te krijgen in de toepasselijke regels en lacunes op het gebied van vergunningen, normen, brandveiligheid, enz. voor gebouwen en locaties die potentieel beschikbaar zijn voor tijdelijke bewoning. Om dit werk op een omvattende manier uit te voeren, werden verschillende actoren met ervaring op dit gebied uitgenodigd om hun ervaring te presenteren: op welke obstakels stuit men? Welke oplossingen zijn mogelijk? Gebruikers van precaire beroepen en eigenaars van openbare projecten werden samengebracht in drie workshops waarin zij konden reageren op het onderzoekswerk dat eerder door Nicolas Bernard (Université Saint-Louis) werd verricht. Het resultaat van deze confrontatie: een reeks vragen en antwoorden die zowel door eigenaars als gebruikers kunnen worden gebruikt.
> Bekijk document

voorbeeldmodel

document

Modelovereenkomst gebruiker tijdelijke bezetting

Modelovereenkomst van Citydev. Dit model kan worden gebruikt voor een overeenkomst tussen de eigenaar en de gebruiker van een site. De clausules moeten worden herzien en aangepast aan het project waarvoor u dit model gebruikt.
> Bekijk document
document

Modelovereenkost beheerder

Modelovereenkomst van Citydev. Deze modelovereenkomst wordt gegeven als voorbeeld voor een overeenkomst tussen een eigenaar en een beheerder. Een beheerder wordt aangeduid om een tijdelijke invulling te beheren. Zijn overeenkomst verschilt dus van die van een gebruiker. De clausules van de overeenkomst moeten worden herzien en aangepast aan het project waarvoor u de overeenkomst gebruikt.
> Bekijk document

Wettelijk kader

document

Modelovereenkomst gebruiker tijdelijke bezetting

Modelovereenkomst van Citydev. Dit model kan worden gebruikt voor een overeenkomst tussen de eigenaar en de gebruiker van een site. De clausules moeten worden herzien en aangepast aan het project waarvoor u dit model gebruikt.
> Bekijk document
document

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur

Het nieuwe ‘Kaderbesluit stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur’ is goedgekeurd op17 maart 2022. Het bepaald ‘handelingen en werken’ in het Brussels gewest waar een stedenbouwkundige vergunning van beperkte duur voor nodig is.
> Bekijk document
document

Besluit tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning

Besluit tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect.
> Bekijk document
document

Vade-mecum “De tijdelijke handelingen en werken”

Overzicht opgemaakt door Urban.brussels over “de tijdelijke handelingen en werken” verduidelijkt het juridische kader.
> Bekijk document
document

Praktische gids voor milieuvergunningen

Een handleiding voor: een milieuvergunning aanvragen, verlengen, wijzigen, naleven of betwisten, overname of stillegging van een vergunde activiteit, gemengde vergunning...
> Bekijk document