Charter en partners

Het loket Tijdelijk Gebruik werkt met verschillende partners, zowel publieke als private, afhankelijk van het project en de behoeften.

Een charter heeft tot doel de praktijken inzake tijdelijk gebruik op elkaar af te stemmen, de fasen in het opzetten van een project vlotter te laten verlopen en de toegang tot tijdelijk gebruik te vergemakkelijken.

 

Charter van de overheid: tijdelijke gebruik als steun voor de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De overheden verbinden zich collectief tot de volgende principes:

 • Tijdelijk gebruik bevorderen van hun ongebruikte bebouwde en niet-bebouwde ruimtes;
 • Voldoende plaats waarborgen voor projecten met een sociaal doel, onder meer culturele of noodhuisvestingsprojecten, en voor projecten die bijdragen aan de omschakeling naar een circulaire economie en de klimaattransitie;
 • Het milieu en de architectonische en erfgoedkwaliteiten van het pand te respecteren;
 • Zorgen voor een diversiteit van gebruik en soorten bewoners binnen hetzelfde project om de toegevoegde waarde van de band met de buurt te versterken;
 • De ingebruikname van de locaties door de gebruikers vergemakkelijken door middel van logistieke of financiële ondersteuning of via menselijke middelen;
 • Bijdragen aan de centralisatie van de informatie via een gewestelijk loket om de initiatiefnemers van een project van tijdelijk gebruik op weg te helpen;
 • Gebruik maken van een open oproep met objectieve criteria voor de terbeschikkingstelling van de locaties;
 • Gebruik maken van een open oproep met objectieve criteria voor de terbeschikkingstelling van de locaties;
 • Voorzien in reglementaire en administratieve procedures die zijn afgestemd op de realiteit en de duur van de projecten, waarbij de veiligheid van de gebruikers wordt gewaarborgd;
 • Gebruik maken van overeenkomsten tot tijdelijk gebruik met respect voor alle partijen;
 • Streven naar een voorbeeldrol als proactieve trekker in de innovatie van governancepraktijken en -modellen en met respect voor het leefmilieu;
 • Uitwisselingsmomenten organiseren om kennis rond praktijk en ervaring te delen met alle betrokken actoren.