Kan een bezetting voor huisvestingsdoeleinden plaatsvinden buiten een woongebied? En zo ja, waar?