Is een bezetting voor culturele of artistieke doeleinden mogelijk buiten een gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten? En zo ja, waar?