Volstaat het in acht nemen van de bestemming van het gebied automatisch om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen?