Komen in de gebieden alleen de activiteiten waarvoor ze bestemd zijn?