Is het mogelijk een handelszaak (tijdelijke handelszaak – bijvoorbeeld een pop-up store of table d’hôte) te vestigen buiten een lint voor handelskernen? En zo ja, waar?