Betekent het precaire of tijdelijke karakter dat de bezetting vrijgesteld is van de regels voor ruimtelijke ordening en stedenbouw?