Is een precaire bezetting (bijvoorbeeld voor huisvesting) daadwerkelijk mogelijk in een woongebied als het niet gaat om een woning in de traditionele betekenis?