Nieuws

Vermelden alle bestaande overeenkomsten van precaire bezetting een prijs?

> Lees verder

Zijn in het Brussels Gewest vergelijkbare stappen ondernomen voor de erkenning van het huurcontract voor de pop-upstore?

> Lees verder

Wat zijn de verplichtingen van de bewoner naast de prijs?

> Lees verder

Moet de duur van een overeenkomst van precaire bezetting bepaald of onbepaald zijn?

> Lees verder

Is de overeenkomst van precaire bezetting te vergelijken met een bezetting zonder recht noch titel?

> Lees verder

Wat hebben de overeenkomst van precaire bezetting en het commodaat gemeen?

> Lees verder

Welke verschillen zijn er tussen de overeenkomst van precaire bezetting en het commodaat?

> Lees verder

Betekent het commodaat dientengevolge geen financiële belasting voor de partijen?

> Lees verder

Biedt het commodaat duidelijk meer garantie dan de overeenkomst van precaire bezetting?

> Lees verder