Onder welke voorwaarde(n) kan een terbeschikkingstellingsovereenkomst eerder het karakter van een precaire bezetting aannemen dan van een (ongetwijfeld minder flexibele) huurovereenkomst?