Is de overeenkomst van precaire bezetting te vergelijken met een bezetting zonder recht noch titel?