Wat hebben de overeenkomst van precaire bezetting en het commodaat gemeen?