Betekent het commodaat dientengevolge geen financiële belasting voor de partijen?