Moet de duur van een overeenkomst van precaire bezetting bepaald of onbepaald zijn?