Nieuws

Gaat het hier niet gewoon om het Franse equivalent van het Brusselse ‘geringe omvang’-besluit?

> Lees verder

Mag men dus op geen enkele stedenbouwkundige soepelheid rekenen buiten de hiervoor genoemde gevallen?

> Lees verder

Bestaat er geen aanleiding om af en toe enige stedenbouwkundige soepelheid toe te passen, bijvoorbeeld wanneer men de solidaire vormen van huisvesting wil bevorderen?

> Lees verder

Welke filosofie zit erachter de stedenbouwkundige soepelheid voor zorgwonen?

> Lees verder

Waaruit bestaat die stedenbouwkundige inrichting?

> Lees verder

Heeft deze stedenbouwkundige soepelheid gevolgen voor andere plannen?

> Lees verder

Wat als het beoogde gebruik mogelijk schade of hinder veroorzaakt voor het milieu of de omgeving?

> Lees verder

Zijn er ‘flexibele toepassingen’ mogelijk van de verplichting van een stedenbouwkundige vergunning voor wijziging van het aantal woningen?

> Lees verder

Zou men toch niet kunnen overwegen dat werken die theoretisch onderworpen zijn aan een vergunning daarvan vrijgesteld moeten worden omdat ze door hun beperkte omvang de ruimtelijke ordening maar weinig beïnvloeden?

> Lees verder