Heeft deze stedenbouwkundige soepelheid gevolgen voor andere plannen?