Wat als het beoogde gebruik mogelijk schade of hinder veroorzaakt voor het milieu of de omgeving?