Nieuws

Is het nuttig voor de bewoner om een dergelijke verzekering af te sluiten, ook al is die niet verplicht?

> Lees verder

Is het nuttig voor de eigenaar om een dergelijke verzekering af te sluiten, ook al is die niet verplicht?

> Lees verder

Is het nuttig voor de vereniging om een dergelijke verzekering af te sluiten, ook al is die niet verplicht?

> Lees verder

Kan de vereniging een verzekering aangaan in naam van de eigenaar (of de bewoners)?

> Lees verder

Hebben de verzekering van de eigenaar en de bewoner (of huurder) hetzelfde voorwerp?

> Lees verder

Moet er bij een overeenkomst van precaire bezetting verplicht een verzekering worden afgesloten?

> Lees verder

Kan de aansprakelijkheid van de bewoner (of van de eigenaar) geregeld worden in een overeenkomst van precaire bezetting?

> Lees verder