Is het nuttig voor de vereniging om een dergelijke verzekering af te sluiten, ook al is die niet verplicht?