Kan de aansprakelijkheid van de bewoner (of van de eigenaar) geregeld worden in een overeenkomst van precaire bezetting?