Is het nuttig voor de eigenaar om een dergelijke verzekering af te sluiten, ook al is die niet verplicht?