Kan de vereniging een verzekering aangaan in naam van de eigenaar (of de bewoners)?