Zijn kantoorpanden die plaats bieden aan een precaire bezetting (en die dus in feite een ander gebruik krijgen – woondoeleinden, culturele activiteiten, …) nog steeds onderworpen aan de traditionele belasting op kantoorruimte?