Is het mogelijk een vrijstelling aan te vragen voor bepaalde basisnormen inzake brandpreventie (zoals bepaald door het koninklijk besluit van 7 juli 1994)?