Heeft het juridische karakter van de terbeschikkingstelling van het onroerend goed (overeenkomst van precaire bezetting of huurovereenkomst) gevolgen voor de (door de eigenaar verschuldigde) onroerende voorheffing?