Heeft de DBDMH in dit geval een louter adviserende en dus niet-bindende stem?