De hierboven vermelde werken van geringe omvang, waarvoor een voorafgaand advies van de DBDMH niet verplicht is, zijn dat dezelfde werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning?