Zou het niet meer dan logisch zijn dat bepaalde handelingen en werken van geringe omvang vrijgesteld zijn van het voorafgaand advies van de DBDMH?