Zijn goederen die voorwerp zijn van een precaire bezetting (voor bewoning) ‘woningen’?