Zijn er ‘flexibele toepassingen’ mogelijk van de verplichting van een stedenbouwkundige vergunning voor wijziging van het gebruik van een goed?