Worden alle stedenbouwkundige vergunningen voor onbeperkte duur verleend?