Wijzigt er door de ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, waarover het Brusselse parlement op 13 oktober 2017 gestemd heeft, iets aan de situatie (bijvoorbeeld door versoepeling van de procedure voor de stedenbouwkundige vergunning voor projecten voor precaire bezetting)?