Wie is er aansprakelijk bij brand in het bewoonde goed?