Welke handelingen en werken bij precaire bezettingen zijn nu precies vrijgesteld van het voorafgaand advies en het controlebezoek van de DBDMH?