Welke concrete actie(s) kan/kunnen een einde maken aan de ‘voorlopige’ inschrijving?