Welke algemene filosofie ligt ten grondslag aan het gebruik van een overeenkomst van precaire bezetting (in plaats van een huurcontract)?