Vormen wijzigingen in het gebruik of de bestemming van het goed de enige handelingen en werken (in verband met de precaire bezetting) waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is?