Vermelden alle bestaande overeenkomsten van precaire bezetting een prijs?