Verandert het fysiek beperkte karakter zonder winstoogmerk van de bezetting iets aan de vergunningplicht?