Verandert de ordonnantie van 27 juli 2017 betreffende de regionalisering van de woninghuurovereenkomsten de situatie (bijvoorbeeld door specifieke gezondheidsregels voor goederen die precair bezet zijn)?