Op welke goederen of werken zijn deze normen meer bepaald van toepassing?