Nu in de praktijk het traditionele ‘pakket’ van gezondheidseisen niet geldt voor precaire bezettingen, is het dan niet nodig om toch te zorgen voor een ‘harde kern’ aan normen (de meest wezenlijke) waaraan alle soorten woningen moeten voldoen (zelfs alternatieve, zelfs als ze niet verhuurd worden)?