Laat het precaire karakter van de overeenkomst toe dat de gebruiker bezit uitoefent in de juridische zin van het woord (waardoor het, overeenkomstig de regels van de verkrijgende verjaring, na verloop van een bepaald tijdsbestek mogelijk is eigenaar te worden van het aldus in bezit zijnde goed)?